Detail kurzu

Anglický jazyk B1
Kurz je určen posluchačům, kteří rozumí větám a často
používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které
se jich bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání), dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých úloh, umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu a bezprostřední okolí. Po absolvování dané úrovně student dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Absolvování kurzu nevede k absolvování celé úrovně B1.

Kdy?
Vždy ve čtvrtek od 20. 9. 2018 - 31. 6. 2019, 17.45 - 19.45 h

Kde?
Veleslavínova 9, 301 00 Plzeň

Cena?
4.500 Kč

Popis kurzu
Večerní intenzivní kurz v rozsahu 48 vyučovacích hodin. V kurzu, který je zaměřen na intenzivní a efektivní rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech), budou využívána tzv. nová sociální média (youtube, skype, facebook), součástí je integrace autentických cizojazyčných materiálů, např. aktuálního tisku. Ve výuce se pracuje s hudbou, relaxačními technikami a jsou využívány jazykové hry. Každý účastník kurzu získá přístup do studentské sekce, kde mu budou zdarma k dispozici poskytnuty doplňkové výukové materiály, resp. bude k tomuto účelu využito sociálních sítí. Kvalita výuky je pravidelně monitorována vedením Centra jazyků a vedoucím dané jazykové sekce. Navazující kurz: 7. 2. - 6. 6. 2019 - možno objednat najednou se slevou 10 %.

Vyučuje
v jednáníNEDOSTUPNÝ