Detail kurzu

Francouzský jazyk A1
Kurz je určený začátečníkům. Po absolvování úrovně
A1 student dle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci. Absolvování kurzu nevede k absolvování celé úrovně A1.

Kdy?
Vždy ve středu od 19. 9. 2018 do 29. 1. 2019, 17.45 - 19.45 h

Kde?
Veleslavínova 9, 30100 Plzeň

Cena?
4.500 Kč

Popis kurzu
Odpolední jazykový kurz v rozsahu 18 setkání á 120 minut. V kurzu, který je zaměřen na intenzivní a efektivní rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech), budou využívána tzv. nová sociální média (youtube, skype, facebook), součástí je integrace autentických cizojazyčných materiálů, např. aktuálního tisku. Ve výuce se pracuje s hudbou, relaxačními technikami a jsou využívány jazykové hry. Každý účastník kurzu získá přístup do studentské sekce, kde mu budou zdarma k dispozici poskytnuty doplňkové výukové materiály, resp. bude k tomuto účelu využito sociálních sítí. Kvalita výuky je pravidelně monitorována vedením Centra jazyků a vedoucím dané jazykové sekce. Navazující kurz: 6. 2. - 19. 6. 2019 - možno objednat najednou se slevou 10 %.

Vyučuje
v jednáníNEDOSTUPNÝ