Detail kurzu

Anglický jazyk B2
Kurz je určen posluchačům, kteří rozumí hlavním myšlenkám
srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných
témat, se kterými se pravidelně setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znají. Dokáží popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Po absolvování dané úrovně student dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky rozumí dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat. Absolvování kurzu nevede k absolvování kompletní úrovně B2.

Kdy?
Vždy v úterý od 18. 9. 2018 - 29. 1. 2019, 17.45 - 19.45 h

Kde?
Veleslavínova 9, 30100 Plzeň

Cena?
4.500 Kč

Popis kurzu
Intenzivní večerní jazykový kurz v rozsahu 48 vyučovacích hodin. V kurzu, který je zaměřen na intenzivní a efektivní rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech), budou využívána tzv. nová sociální média (youtube, skype, facebook), součástí je integrace autentických cizojazyčných materiálů, např. aktuálního tisku. Ve výuce se pracuje s hudbou, relaxačními technikami a jsou využívány jazykové hry. Každý účastník kurzu získá přístup do studentské sekce, kde mu budou zdarma k dispozici poskytnuty doplňkové výukové materiály, resp. bude k tomuto účelu využito sociálních sítí. Kvalita výuky je pravidelně monitorována vedením Centra jazyků a vedoucím dané jazykové sekce. Navazující kurz: 12. 2. - 11. 6. 2019 - možno objednat najednou se slevou 10 %.

Vyučuje
v jednání