Detail kurzu

Španělský jazyk A1
Kurz je určený začátečníkům. Po absolvování dané úrovně
student dle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci. Absolvování kurzu nevede k absolvování celé úrovně A1.

Kdy?
Vždy v úterý od 13. 2. 2018 do 19. 6. 2018, 17.45 - 19.45 h

Kde?
Veleslavínova 9, 30100 Plzeň

Cena?
3.600 Kč

Popis kurzu
Intenzivní večerní jazykový kurz v rozsahu 45 vyučovacích hodin. V kurzu, který je zaměřen na intenzivní a efektivní rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech), budou využívána tzv. nová sociální média (youtube, skype, facebook), součástí je integrace autentických cizojazyčných materiálů, např. aktuálního tisku. Ve výuce se pracuje s hudbou, relaxačními technikami a jsou využívány jazykové hry. Každý účastník kurzu získá přístup do studentské sekce, kde mu budou zdarma k dispozici poskytnuty doplňkové výukové materiály, resp. bude k tomuto účelu využito sociálních sítí. Kvalita výuky je pravidelně monitorována vedením Centra jazyků a vedoucím dané jazykové sekce.

Vyučuje
v jednání