Detail kurzu

Ruský jazyk A2-B1
Kurz je určený mírně pokročilým se znalostí ruského
písma. Jedná se o tzv. přechodovou úroveň, kurz je tak
vhodný i pro ty klienty, kteří se rusky v dřívější době učili a chtějí své znalosti obnovit a rozšířit. Kurz není určen pro úplné začátečníky, předpokládá se znalost ruského písma a schopnost ho aktivně užívat i číst, jakož i v jednoduchých větách pohovořit o sobě, své rodině a zaměstnání. Absolvování kurzu nevede k absolvování celé úrovně B1. V kurzu vyučuje rodilý mluvčí.

Kdy?
Vždy ve čtvrtek od 27. 2. 2020 - 18. 6. 2020, 17.45 - 19.45 h

Kde?
Veleslavínova 9, 301 00 Plzeň

Cena?
4.500 Kč

Popis kurzu
Večerní jazykový kurz v rozsahu 45 vyučovacích hodin. V kurzu, který je zaměřen na intenzivní a efektivní rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech), budou využívána tzv. nová sociální média (youtube, skype, facebook), součástí je integrace autentických cizojazyčných materiálů, např. aktuálního tisku. Ve výuce se pracuje s hudbou, relaxačními technikami a jsou využívány jazykové hry. Každý účastník kurzu získá přístup do studentské sekce, kde mu budou zdarma k dispozici poskytnuty doplňkové výukové materiály, resp. bude k tomuto účelu využito sociálních sítí. Kvalita výuky je pravidelně monitorována vedením Centra jazyků a vedoucím dané jazykové sekce. Kurz vede rodilý mluvčí ruského jazyka a vystudovaný pedagog.

Vyučuje
rodilý mluvčíNEDOSTUPNÝ