Detail kurzu

Němčina na pracovišti A2/B1
Kurz je určený začátečníkům, nikoliv však úplným začátečníkům.
Po absolvování dané úrovně student dle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis. Absolvování kurzu nevede k absolvování celé úrovně A2/B1. V ceně kurzu není zahrnuta učebnice.

Kdy?
Vždy ve středu 6. 2. - 19. 6. 2019, 17.45 - 19.45 h

Kde?
Veleslavínova 9, 301 00 Plzeň

Cena?
4500 Kč

Popis kurzu
Večerní intenzivní kurz v rozsahu 48 vyučovacích hodin. Kurz je zaměřen na klienty, kteří využívají německý jazyk na pracovišti. V rámci jedinečné skladby kurzu budou probírána mimo jiné tato témata: pracovní doba, vzdělávaní na pracovišti, kvalifikace a kompetence, ucházení se o zaměstnání, komunikace s kolegy, telefonování na pracovišti, digitální komunikace, mzdy a odměny a další prakticky využitelná témata. Kurz je vhodný i pro ty z vás, kteří se již němčinu učili a nechtějí se vracet k často opakujícím se tradičním konverzačním tématům a hledají témata nová, která využijí v praxi.

Vyučuje
Mgr. Zuzana HofmannováNEDOSTUPNÝ