Detail kurzu

Anglický jazyk A2
Kurz je určený začátečníkům, nikoliv však úplným začátečníkům.
Po absolvování dané úrovně student dle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis. Absolvování kurzu nevede k absolvování celé úrovně A2.

Kdy?
Vždy ve čtvrtek od 20. 9. 2018 - 31. 1. 2019, 7.15 - 8.45 h

Kde?
Veleslavínova 9, 30100 Plzeň

Cena?
3.000 Kč

Popis kurzu
Ranní jazykový kurz v rozsahu 18 setkání á 90 minut. V kurzu, který je zaměřen na intenzivní a efektivní rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, čtení, psaní, poslech), budou využívána tzv. nová sociální média (youtube, skype, facebook), součástí je integrace autentických cizojazyčných materiálů, např. aktuálního tisku. Ve výuce se pracuje s hudbou, relaxačními technikami a jsou využívány jazykové hry. Každý účastník kurzu získá přístup do studentské sekce, kde mu budou zdarma k dispozici poskytnuty doplňkové výukové materiály, resp. bude k tomuto účelu využito sociálních sítí. Kvalita výuky je pravidelně monitorována vedením Centra jazyků a vedoucím dané jazykové sekce. Navazující kurz: 7. 2. - 6. 6. 2019 - možno objednat najednou se slevou 10 %.

Vyučuje
v jednáníNEDOSTUPNÝ