Jazykové úrovně

Úrovně kurzů dělíme dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – A1: úplný začátečník – A2: začátečník – B1: mírně pokročilý – B2: středně pokročilý – C1: výše pokročilý – C2: pokročilý. Pro lepší orientaci: Úrovně B1-2 jsou úrovněmi maturitními, úroveň C2 se považuje za úroveň rodilého mluvčího. Bližší popis jednotlivých úrovní naleznete zde.

U námi vypsaných kurzů se často objevují dvě úrovně, např. A1/A2. Sami označujeme takovou úroveň za přechodovou a volíme ji proto, že u řady klientů nelze jednoznačně a přesně určit jejich jazykovou úroveň, neboť je na rozhraní úrovní dvou. Jsme přesvědčeni, že vypsání kurzů s přechodovými úrovněmi je ve prospěch Vás, našich klientů.

Pro určení jazykové úrovně existují standardizované jazykové testy. Jelikož takové testy však nereflektují všechny jazykové dovednosti a mají tak z našeho pohledu jen přibližnou vypovídací hodnotu, na těchto internetových stránkách je nenajdete. Chcete-li však přesto takový test absolvovat, kontaktujte nás, rádi Vám ho zašleme, resp. ještě raději se s Vámi sejdeme, abychom na základě společného rozhovoru vybrali ten pro Vás nejvhodnější jazykový kurz.