O nás

Posláním Centra jazyků je poskytovat kvalitní a efektivní jazykovou výuku za uplatnění aktuálních didaktických poznatků z výuky cizích jazyků.

Co a jak Vás naučíme:

Nabízíme ranní, odpolední, individuální, skype a intenzivní večerní a distanční výuku anglického, německého, ruského a španělského jazyka a českého jazyka pro cizince.

- Ve výuce uplatňujeme komunikační metodu obohacenou o prvky alternativních metod, zejména Sugestopedie.

- Používáme v českém kontextu málo známou, avšak velmi efektivní Metodu aktivace skrytých možností osobnosti a kolektivu.

- Využíváme kvalitní a prověřený učební materiál, autentické, kontextualizované texty i cvičení.

- Do učebního procesu zapojujeme moderní technologie.

Jak pracujeme:

Cílem výuky je komplexní rozvoj všech jazykových dovedností – čtení, psaní, poslechu a mluveného projevu – a jejich správné a efektivní využití v praxi.

- Za chybu netrestáme, chápeme ji jako učební krok.

- Mateřský jazyk není z učebního procesu zcela vyloučen, jakkoliv většina komunikace ve výuce probíhá v cílovém jazyce.

- Ve vyučování pracujeme s hudbou, relaxačními technikami a jazykovými hrami.

- Do vyučování integrujeme dle aktuálních možností online vstupy a návštěvy rodilých mluvčí.

K naplnění našeho poslání a cíle spolupracujeme s kvalitním a moderně uvažujícím lektorským týmem s patřičným vzděláním a dlouholetými pedagogickými i zahraničními zkušenostmi.

V rámci společenské zodpovědnosti podporujeme nadaci Dobrý anděl. Děkujeme, že společně s námi pomáháte nemocným dětem!

Rádi se Vám budeme věnovat, neváhejte nás kontaktovat! Těšíme se na spolupráci a vzájemná jazyková obohacování!

Martina Pašková a Václav Vrbík spolu s lektorkami a lektory Centra jazyků