Distanční kurzy

Distanční kurzy jsou určeny zájemcům o kvalitní jazykové vzdělání, kteří z časových důvodů nemohou navštěvovat každotýdenně jazykovou školu, ale nechtějí se vzdát přímého a intenzivního kontaktu s lektorem. Kurzy probíhají jednou za 14 dnů vždy v sobotu od 9 – 17 h s hodinovou pauzou na individuální oběd. V týdnech mezi výukovými bloky probíhá fakultativně jednou týdně konzultační skype-setkání o délce 45 minut.